Spoznajte našu spoločnosť

O firme

V rokoch 2003 -2015 som fungoval ako živnostník v prenajatých priestoroch, od roku 2015 som založil firmu typu menšieho rodinného podniku pod názvom DP-Zvar Mont s.r.o. Spoločnosť sa zaoberá strojárskou výrobou, kovovýrobou, zámočníckými a zváračskými prácami, montážnými a lakovnickými prácami. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť rýchle a kvalitné vyrobenie a dodanie výrobkov a ich častí od začiatku až po finálny výrobok. Prioritou je hlavne kvalita a precíznosť výroby.

Mojím mottom je: ,,Slová nedá sa, neviem… nepoznám, lebo všetko sa dá, keď sa chce.“

Spoločnosť DP-ZvarMont s.r.o. získala 17. februára 2022 štatút registrovaného sociálneho podniku – integračného. Na základe toho bol v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený poradný výbor, ktorého členovia boli zvolení 13. apríla 2022 na obdobie päť rokov. Členmi poradného výboru sú priamo zainteresované osoby:

  1. Alena Lichvarčíková – člen poradného výboru
  2. František Heteš – člen poradného výboru
  3. Mgr. Štefan Lazorčák – predseda poradného výboru